За нас / Условия за ползване

image image

1. За сайта

• Тази уеб страница е създадена, за да Ви информира и забавлява, като единствената й цел е да предостави на посетителите сериозна и актуална информация за творческия път на актьора Христо Наумов Шопов.

• Страницата е с нестопанска цел и не цели получаването на каквато и да било печалба или нарушаването на нечии авторски права.

• Тази уеб страница е онлайн от 25.12.2010 г.
ВЕРСИЯ 9 на HRISTO SHOPOV.com е онлайн от 04.01.2021 г.
ВЕРСИЯ 8 на HRISTO SHOPOV.com е онлайн от 13.01.2018 г.
ВЕРСИЯ 7 на HRISTO SHOPOV.com е онлайн от 17.01.2017 г.
ВЕРСИЯ 6 на HRISTO SHOPOV.com е онлайн от 17.01.2016 г.
ВЕРСИЯ 5 на HRISTO SHOPOV.com е онлайн от 10.01.2015 г.
ВЕРСИЯ 4 на HRISTO SHOPOV.com е онлайн от 25.12.2013 г.
ВЕРСИЯ 3 на HRISTO SHOPOV.com е онлайн от 27.01.2013 г.
ВЕРСИЯ 2 на HRISTO SHOPOV.com е онлайн от 25.12.2011 г.

• За създаването на страницата са използвани съвременни средства HTML като style sheets, pop-ups, forms и JavaScripts. В случай, че липсва подходящ браузер (Firefox 2, Safari, Chrome, Opera, Internet Explorer 8 или други, по-късни версии) оригиналният й вид може да бъде нарушен.

• Тази страница е създадена в съответствие с международните стандарти за изграждане на уеб страници, създадени от Световния Уеб Консорциум (W3C) като част от тяхната Инициатива за уеб достъп.
Този сайт е проверен за съответствие с ниво „А” : (всички маркери от Приоритет 1 са спазени ).
Тези страници са валидирани, също така, от W3C Markup Validation Service.
Положени са всички необходими усилия, за да се подсигури съответствието на страниците със стандартите.

2. Условия за ползване на сайта

• Цялото съдържание на сайта HRISTO SHOPOV.com, с изключение на съдържанието, предоставено от трети лица, е предмет на авторско право.

• Част от информацията, публикувана в сайта, е взета от публикувани или излъчени в медийното пространство материали. Създателите на сайта HRISTO SHOPOV.com използват тези материали като по никакъв начин нямат за цел да нарушават авторското право, което притежават техните автори. Сайтът HRISTO SHOPOV.com си запазва правото да променя, допълва и поправя информацията, получена от горепосочените материали, без да поема изричен ангажимент в тази насока.

• Създателите на сайта HRISTO SHOPOV.com зачитат правото на интелектуална собственост и очакват от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ да правят същото. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ безусловно приемат и се съгласяват със забраната за копиране, сваляне и възпроизвеждане на всякаква информация, предоставена във формата на текст, картина, видео, база данни или изброяване, достъпни от или чрез сайта, с цел препродажба, разпространение, спам или каквато и да е друга дейност, извършвана с търговска цел.

• Всички материали, публикувани на сайта HRISTO SHOPOV.com, са предмет на авторско право и като такива може да бъдат използвани само за лична и некомерсиална цел. Това трябва да се тълкува в смисъл, че всеки може да разглежда, използва или сваля материали и информация от сайта само и единствено за лично ползване, като е информиран за наличието на авторско право и сродните му права, които са неразделна част от сваления материал.

• Създателите на тази страница не носят отговорност за съдържание или дейности, свързани с трети лица, които например биха задали чрез друга уеб страница линк към нея.

• Създателите на тази страница не носят отговорност за съдържанието на външни линкове. Връзките са представени такива каквито са без изрична или друга гаранция за достоверността на информацията, която предоставят.