Избери език

image image

Език на страницата

• Тази страница е създадена на 3 езика: български, английски и испански. Съдържанието на страницата на всеки един език е еднакво.
Можете да включите съответния език по 3 начина:
1. От „Начало” (индекс), с натискане флага на съответния език.
2. От която и да било страница, в която сърфираш, избирайки флагчето на предпочитания език. По този начин смяната на езика на всяка страница е непосредствена.
3. От тази секция, само чрез избиране флага на предпочитания език.
 

Image