image
  • IPSC - ДИНАМИЧНА СТРЕЛБА

  • Точност · Diligentia · Accuracy

  • Мощ · Vis · Power

  • Бързина · Celeritas · Speed

image

image
image
image „ВСИЧКО ИЛИ НИЩО":  28 април - БЛАГОЕВГРАД / 30 април - СОФИЯ / 9 май - ВЕЛИКО ТЪРНОВО / 10 май - ВАРНА / 11 май - БУРГАС / 12 май - СЛИВЕН / 19 май - ПЛЕВЕН / 22 май - РУСЕ / 6 юни - ПЛОВДИВ     |     „ДОГОДИНА ПО СЪЩОТО ВРЕМЕ":  11 април - CAMOKOV / 12 април - СОФИЯ / 26 април - СОФИЯ / 17 май - КАРЛОВО     |    „ЧОВЕК ОТ ЗЕМЯТА":  16 май - СОФИЯ

ENGLISH
Image
БЪЛГАРСКИ
Image
ESPAÑOL
Image