image

image
Image
image
Image
image
Image Image Image
image
  • IPSC - ДИНАМИЧНА СТРЕЛБА

  • Точност · Diligentia · Accuracy

  • Мощ · Vis · Power

  • Бързина · Celeritas · Speed

image


СЛЕДВАЩИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ --- „НЕ Е ЗА ТЕЛЕФОН":  01 декември 2021 г. - ГОРНА ОРЯХОВИЦА  /  02 декември 2021 г. - СОФИЯ

ENGLISH
Image
БЪЛГАРСКИ
Image
ESPAÑOL
Image